Firmware Dahua HCVR4x04 và HCVR5x04


Firmware XVR4x04 và XVR5x04

Firmware Dahua DH-HCVR4x04 và DH-HCVR5x04 này tương thích với các mã của đầu ghi hình dahua sau:

  • DH-HCVR5204A-S3 / DH-HCVR5208A-S3 / DH-HCVR5216A-S3
  • DH-HCVR5104HS-S3 / DH-HCVR5108HS-S3 / DH-HCVR5116HS-S3
  • DH-HCVR5104H-S3 / DH-HCVR5108H-S3 / DH-HCVR5116H-S3
  • DH-HCVR5104HE-S3 / DH-HCVR5108HE-S3 / DH-HCVR5116HE-S3
  • DH-HCVR4204A-S3 / DH-HCVR4208A-S3 / DH-HCVR4216A-S3
  • DH-HCVR4104C-S3 / DH-HCVR4108C-S3
  • DH-HCVR4104HS-S3 / DH-HCVR4108HS-S3 / DH-HCVR4116HS-S3
  • DH-HCVR4104HE-S3 / DH-HCVR4108HE-S3 / DH-HCVR4116HE-S3
  • DH-HCVR5104C-S3 / DH-HCVR5108C-S3

Lưu ý NGUY HIỂM: Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi up sai firmware, và nhà phân phối có thể từ chối bảo hành thiết bị do lỗi thao tác này, cần cân nhắc thật kỹ trước khi thao tác.


Các bản cập nhật:

Bạn có thích bài viết này?


Bài tương tự


Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?