Hướng dẫn cách thêm HIK-Connect vào iVMS-4200

Nhiều khách hàng hỏi WBuy.Pro cách thêm HIK-Connect vào phần mềm iVMS-4200 hay HIK Cloud P2P vào phần mềm iVMS-4200 mới nhất. Quý khách vui lòng thao tác như sau:

Bước 1: Cài phần mềm iVMS-4200 dành cho PC của HIKVision mới nhất:

Bước 2: Xem video Clips dưới đây:

Hãy đánh giá để giúp chúng tôi hoàn thiện: Bạn thấy bài này có ích?


Hướng dẫn tương tự


Bạn có gặp khó khăn?

You must be logged in to post a comment.