Hướng dẫn cấu hình DNS 1.1.1.1 trên Windows

Hướng dẫn cấu hình DNS 1.1.1.1 trên Router Windows

Hướng dẫn cấu hình DNS 1.1.1.1 trên Windows

 1. Nhấp vào trình đơn Start, sau đó bấm vào Control Panel.
 2. Nhấp vào Network and Internet.
 3. Nhấp vào Change Adapter Settings.
 4. Nhấp chuột phải vào mạng Wi-Fi bạn đang kết nối, sau đó nhấp vào Properties.
 5. Chọn Internet Protocol Version 4 (hoặc Internet Protocol Version 6 nếu cần).
 6. Nhấp vào Properties.
 7. Lưu lại thông số DNS củ để giúp sau này nếu muốn chuyển lại.
 8. Bấm vào Use The Following DNS Server Addresses
 9. Thay thế những địa chỉ này bằng các địa chỉ DNS 1.1.1.1:
  • Đối với IPv4: 1.1.1.1 và 1.0.0.1
  • Đối với IPv6: 2606:4700:4700::1111 và 2606:4700:4700::1001
 10. Nhấp OK, sau đó đóng.
 11. Khởi động lại trình duyệt của bạn.

 

Hãy đánh giá để giúp chúng tôi hoàn thiện: Bạn thấy bài này có ích?


Hướng dẫn tương tự


Bạn có gặp khó khăn?

You must be logged in to post a comment.