Khắc phục lỗi tính tổng trên Magento 1.x khi chạy PHP 7.x

Nhiều bạn hay Email hỏi mình bị lỗi tính sai khi tính tổng trong Giỏ hàng của Magento 1.x sau khi khi nâng cấp lên PHP 7.x (Magento 1 Grand Total Error PHP 7)

Sau khi tìm hiểu thì mình đã tạm thời FIX được, các bạn có thể tham khảo nhé (mình test trên Magento 1.9.3.8)

  1. Đầu tiên, bạn phải Copy File này ra, và “nhân bản nó lên” để backup dự phòng config.xml tại app/code/core/Mage/Sales/etc
  2. Tìm tới đoạn sau:

<shipping>
<class>sales/quote_address_total_shipping</class>
<after>subtotal,freeshipping,tax_subtotal</after>
<before>grand_total</before>
</shipping>

3. Sửa lại thành:

<shipping>
<class>sales/quote_address_total_shipping</class>
<after>subtotal,freeshipping,tax_subtotal,msrp</after>
<before>grand_total</before>
</shipping>

4. Thêm dòng màu đỏ vào trong code này:

5. Sau đó lưu lại, xóa Cache và Test lại nhé

Hãy đánh giá để giúp chúng tôi hoàn thiện: Bạn thấy bài này có ích?


Hướng dẫn tương tự


Bạn có gặp khó khăn?

You must be logged in to post a comment.