Mật khẩu mặc định Camera IP các hãng

Dưới đây là những Mật khẩu mặc định Camera IP các hãng thường hay đặt cho các sản phẩm của mình như: Hikvision, Dahua, Samsung, Sony, Axis, Vivotek, XM, Avigilon, Bosch, Brickcom, GeoVision, Honeywell, Panasonic, Trendnet, Ubiquiti và còn nhiều nữa…(IP CAMERA DEFAULT USER NAME AND PASSWORD)

Mật khẩu mặc định Camera IP các hãng - IP CAMERA DEFAULT USER NAME AND PASSWORD

Mật khẩu mặc định Camera IP các hãng hoặc đầu ghi các hãng:

 • 3xlogic IP Cameraadmin / 12345
 • Acta IP Cameraadmin / 123456 or admin / 123456
 • Appro IP Cameraadmin / 9999
 • Arecont Vision IP Camera: No
 • Avigilon IP Cameraadmin / admin
 • Axis IP Cameraroot / pass, mật khẩu sẽ được yêu cầu thiết lập khi tiến hành cấu hình thiết bị.
 • Basler IP Camera: admin / admin
 • Bosch Dinion IP Cameras: không có
 • Bosch IP Cameras: service / service
 • Brickcom IP Camera: admin / admin
 • Canon IP Camera: root / (Camera Model)
 • CBC IP Camera: admin / admin
 • Cisco IP Camera: The default password is created during installation.
 • CNB IP Camera: root / admin
 • GeoVision IP Camera: admin / admin
 • Grandstream IP Camera: admin / admin
 • GVI IP Camera: admin / 1234
 • IOImag IP Camera: admin / admin
 • IPX-DDK IP Camera: root / admin or root / admin
 • IQinVision IP Cameras: root / system
 • JVC IP Camera: admin / JVC
 • Merit Lilin IP Camera: admin / or admin / pass
 • Messo IP Camera: admin / (Camera Model)
 • Mobotix IP Cameras: admin / Meins
 • Panasonic IP Camera: admin / 12345
 • Pelco Sarix IP Camera: admin / admin
 • Pixord IP Camera: admin / admin
 • Riva – Rivatech IP Camera: root / pass
 • QViS IP Camera: admin / 1234
 • Samsung Electronics IP Camera: root / root or admin / 4321
 • Samsung Techwin IP Camera (new): admin / 4321 (hoặc xem bài: Mật khẩu mặc định đầu ghi và camera Samsung)
 • Samsung Techwin IP Camera (old): admin / 1111111
 • Sanyo IP Camera: admin / admin
 • Scallop IP Camera: admin / password
 • Sony IP Camera: admin / admin
 • Stardot IP Camera: admin / admin
 • Starved IP Camera: admin /
 • Toshiba IP Camera: root / ikwd
 • Trendnet IP Camera: admin / admin
 • Telexper / txper IP Camera: admin / 99999999
 • Ubiquiti IP Camera: ubnt / ubnt
 • Verint IP Camera: admin / admin
 • VideoIQ IP Camera: supervisor / supervisor
 • Vivotek IP Camera: root /

Hãy đánh giá để giúp chúng tôi hoàn thiện: Bạn thấy bài này có ích?


Hướng dẫn tương tự


Bạn có gặp khó khăn?

You must be logged in to post a comment.