Mật khẩu mặc định đầu ghi Dahua

Mật khẩu mặc định đầu ghi Dahua

Đa phần các đầu ghi Dahua đều có mật khẩu mặc định của đầu ghi Dahua (mat khau mac dinh dau ghi dahua) hoặc mật khẩu mặc định của Camera IP Dahua:

  • Tài khoản: admin
  • Mật khẩu: admin

 

Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu mặc định này, và bạn không nhớ mật khẩu đã thay đổi, hãy tham khảo bài viêt này: Mật khẩu mặc định đầu ghi Dahua theo ngày hoặc bạn có thể Reset đầu ghi Dahua về mặc định )

hoặc bạn có thể dùng tài khoản có sẵn của đầu ghi Dahua (lưu ý: tài khoản này chỉ có thể đăng nhập trực tiếp trên đầu ghi Dahua, và nó không thể đăng nhập qua mạng):

  • Tài khoản: 888888
  • Mật khẩu: 888888

Hãy đánh giá để giúp chúng tôi hoàn thiện: Bạn thấy bài này có ích?


Hướng dẫn tương tự


Bạn có gặp khó khăn?

You must be logged in to post a comment.