Phần mềm Easy4ip dành cho Mac

Phần mềm Easy4ip PC cho MAC

Trong mấy ngày vừa qua, Easy4ip tiếp tục cập nhật và cho ra thêm phần mềm Easy4ip trên máy tính, như vậy Dahua có 2 phần mềm quản lý trên máy tính: Phần mềm SmartPSS English Dahua và phần mềm Easy4ip trên máy tính


Tham khảo thêm bài:

Hãy đánh giá để giúp chúng tôi hoàn thiện: Bạn thấy bài này có ích?


Hướng dẫn tương tự


Bạn có gặp khó khăn?

You must be logged in to post a comment.