Phần mềm Easy4ip dành cho Windows


Phần mềm Easy4ip dành cho Windows

Phần mềm Easy4ip dành cho Windows

 

Trong mấy ngày vừa qua, Easy4ip tiếp tục cập nhật và cho ra thêm phần mềm Easy4ip trên máy tính (hiện tại chỉ mới có trên hệ điều hành Windows), như vậy Dahua có 2 phần mềm quản lý trên máy tính: Phần mềm SmartPSS English Dahua và phần mềm Easy4ip trên máy tính


Bạn có thích bài viết này?


Bài tương tự


Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?