Phần mềm SADP Tools của HIKVision


SADP viết tắt của từ Search Active Devices Protocol, là phần mềm tìm kiếm các thiết bị của HIKVision đang Online trong mạng nội bộ như: camera hikvisionđầu ghi hikvision của bạn, nó hiển thị các thông tin về sản phẩm, và cho cấu hình mạng ở dạng căn bản.

 

Phần mềm SADP của HIKVision

Download Phần mềm SADP của HIKVision

 


Cách xử lý khi SADP Tool HIKVision của bạn gặp lỗi

Bạn có thích bài viết này?


Bài tương tự


Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?