Phần mềm tính băng thông dành cho HIKVision


Phần mềm tính băng thông dành cho HIKVision

Phần mềm tính băng thông (Bandwidth Calculator) dành cho Camera IP và đầu ghi HIKVision, nhưng mình hay dùng để tính tương đối cho các Camera của hãng khác.v.v…

Phần mềm tính băng thông dành cho HIKVision

Phần mềm tính băng thông dành cho HIKVisionDownload: 

Bạn có thích bài viết này?


Bài tương tự


Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?