Phần mềm tính băng thông dành cho HIKVision

Phần mềm tính băng thông dành cho HIKVision

Phần mềm tính băng thông (Bandwidth Calculator) dành cho Camera IP và đầu ghi HIKVision, nhưng mình hay dùng để tính tương đối cho các Camera của hãng khác.v.v…

Phần mềm tính băng thông dành cho HIKVision

Phần mềm tính băng thông dành cho HIKVision

Thông tin mới cập nhật:

Hiện tại HIKVision đã gom 2 phần mềm Tính băng thông & Dung lượng vào thành 1 phần mềm: Bạn có thể Download tại đây

Download: 

Hãy đánh giá để giúp chúng tôi hoàn thiện: Bạn thấy bài này có ích?


Hướng dẫn tương tự


Bạn có gặp khó khăn?

You must be logged in to post a comment.